Active language

Translated to English

Clean up jobsite debris

Clean up after a job request, recycling and disposal of used roofing materials, and moving and proper storage of construction tools and materials

Occupation

Demolition works

Translated to Greek

απομάκρυνση συντριμμιών

Απομάκρυνση, ανακύκλωση και εναπόθεση χρησιμοποιημένων υλικών στέγης, εργαλείων και υλικών κατασκευής

Translated to Swedish

Städa upp byggavfall

Att städa upp efter ett arbete, återvinning och bortskaffande av använda takmaterial och flyttning och korrekt förvaring av byggverktyg och material

Occupation

Rivningsarbetare

Translated to Espanõl

Quitar los escombros del lugar de trabajo.

Limpiar después de haber realizado un trabajo, reciclar los materiales, deshacerse de los materiales utilizados para el tejado, y mover y guardar las herramientas y materiales de construcción.

Translated to Arabic

تنظيف موقع العمل من المخلفات

تنظيف بعد انتهاء العمل المطلوب وإعادة التدوير والتخلص من مواد التسقيف المستخدمة ونقل وتخزين سليم لأدوات ومواد البناء

Translated to France

Retirez les débris du lieu de travail.

Nettoyer une fois les travaux terminés, recycler les matériaux, éliminer les matériaux de toiture et déplacer et stocker les outils et les matériaux de construction.

Translated to Russian

Уборка мусора на рабочей площадке

Очистка после работ, переработка и утилизация использованных кровельных материалов, а также перемещение и надлежащее хранение строительных инструментов и материалов

Translated to Albanian

Pastroni mbeturinat e vendeve të punës

Largimi, riciklimi dhe asgjësimi i materialeve të përdorura për çati, mjetet dhe materialet e ndërtimit

Occupation

shembje

Partners of the project